Welke kosten mag je in de aangifte Inkomstenbelasting van 2020 aftrekken?

In de  aangifte Inkomstenbelasting heb je Persoonsgebonden aftrekposten. Het gaat dan voornamelijk om de aftrek van zorgkosten, alimentatie, giften en scholingskosten. De aftrek van betaalde premies voor lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering  laat ik hier even buiten beschouwing.

Waar moet je op letten als je binnenkort je aangifte gaat invullen?

Het aftrekpercentage is enigszins  beperkt  en gaat de komende jaren nog verder beperkt worden. Voor het jaar 2020 kun je de genoemde kostenposten nog aftrekken tegen maximaal 46%. Je bereikt deze beperking als je inkomen meer dan € 68.507 is. In 2021 is de aftrek verder beperkt tot 43%, in 2022 tot 40% en vanaf 2023 is de aftrek nog maximaal 37,05%. Daarom is het interessant om bepaalde kosten naar voren te halen. Als dat mogelijk is natuurlijk.

Zorgkosten

Zorgkosten kunnen flink in de papieren lopen, met name als deze kosten niet gedekt worden door de verzekering. Worden ze wel gedekt, dan is aftrek in elk geval niet mogelijk. Tip  Dit pleit ervoor om vanuit fiscaal oogpunt zorgkosten zo min mogelijk te verzekeren, zoals extra fysiotherapie of de tandarts, voor zover je je dit risico kunt en wilt permitteren natuurlijk. De verzekeringspremie (en eigen risico) is namelijk niet aftrekbaar. Zorgkosten kennen daarnaast een inkomensafhankelijke drempel. Hoe hoger je inkomen, hoe meer kosten je zelf moet betalen voordat je aan aftrek toekomt. Daarom is het aan te raden om zorgkosten, voor zover mogelijk, zo veel mogelijk in een jaar te clusteren. Laat dus bijv. je gebit renoveren in het jaar waarin je ook andere  zorgkosten hebt. Tip Declareer al je zorgkosten, ook al weet je dat ze niet (helemaal) vergoed worden. Je kunt dan aan het eind van het jaar een overzicht bij de zorgverzekeraar opvragen waarop je ziet wat wel / niet vergoed is. Handig bij het doen van de aangifte.Reiskosten voor een bezoek aan bijv. een specialist zijn aftrekbaar tegen de werkelijke kosten. Reis je met de auto, dan mag je de kostprijs per kilometer van de auto in aftrek brengen.

Alimentatie

Alimentatie is aftrekbaar en is bij jouw ex-partner belast. Vanwege de aftrekbeperking is het wellicht aan te raden de alimentatieverplichting af te kopen tegen een eenmalige som. Deze is voor jou dan nog aftrekbaar tegen 46% (2020) of 43% (2021). Jouw ex-partner heeft wellicht een tegengesteld belang, dus ga na wat voor beide partijen de voordeligste weg is. Overigens is ook alimentatie aftrekbaar als je deze na de wettelijke termijn van maximaal twaalf jaar zou willen voortzetten.

ANBI-gift

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is onder voorwaarden aftrekbaar. Net als bij de zorgkosten geldt  ook hier een inkomensafhankelijke drempel. Ook belangrijk; zorg dat je altijd een bewijs van betaling hebt. Omdat ook voor giften het aftrekpercentage afneemt de komende jaren, zou je het goede doel dit jaar nog van een extra donatie kunnen voorzien. Bij een gift aan een culturele ANBI geldt een verhoogde aftrekmogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Hiervoor is het nodig dat je schriftelijk vastlegt dat je gedurende vijf jaar een bepaald bedrag schenkt. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar bij de belastingdienst.

Scholingskosten

Scholingskosten zijn in ieder geval nog in 2020 en 2021 aftrekbaar, maar worden op termijn geschrapt (dat zeggen ze al een paar jaar, maar het gaat er misschien toch een keer van komen). Scholingskosten zijn niet aftrekbaar als er recht bestaat op studiefinanciering of een hiermee vergelijkbare uitkering. Dat is ook zo als je hier geen gebruik van maakt. De aftrek van scholingskosten is beperkt tot les- en cursusgelden en verplichte leermiddelen. Ondernemers kunnen scholingskosten voor het op peil houden van hun vakkennis ten laste van de winst brengen, wat vaak gunstiger is. Dit vanwege de drempel van € 250 voor studiekosten en de hiervoor genoemde beperking.

Houd er rekening mee dat je moet bewijzen dat je de kosten die je hebt afgetrokken ook echt hebt gemaakt.  Zorg dus dat je facturen bewaart.

Succes met de aangifte!