Begin volgend jaar krijg je de nieuwe WOZ-beschikkingen in de bus. Jouw woning en/of bedrijfspand krijgt dan een nieuwe WOZ-waarde. Deze is heel belangrijk want het is bepalend voor veel heffingen.

 Wat speelt er nu rondom de WOZ-waarde?

Voor steeds meer woningen is de WOZ-waarde openbaar gemaakt. De bedoeling van het kabinet was dat per 1 oktober 2016 van alle woningen de WOZ-waarde openbaar zou zijn, maar dat is niet gelukt. Tot nu toe zijn van ongeveer honderd gemeenten de WOZ-waarden bekend. Deze kun je vinden op WOZ waardeloket. De verwachting is dat het aantal gemeenten dat de WOZ-waarden openbaar maakt, de komende maanden sterk zal toenemen. Je kunt nu dus gemakkelijker checken of de vergelijking van jouw woning met vergelijkbare woningen goed is gebeurd. Op basis daarvan wordt namelijk de waarde bepaald.

Met succes in bezwaar en beroep

Blijkt dat jouw woning onverklaarbaar hoger is gewaardeerd, dan kun je met succes in bezwaar en beroep.

Je moet het belang van de WOZ-waarde niet onderschatten. De WOZ-waarde is bepalend voor een groot aantal belastingen. Zo wordt de WOZ-waarde gebruikt:

  • voor het opleggen van de aanslag onroerendezaakbelasting en voor de waterschapsheffing;
  • om de bijtelling volgens het eigenwoningforfait te bepalen voor de inkomstenbelasting. Deze is in 2016 voor de meeste woningen 0,75% van de WOZ-waarde. Woon je in een woning die op de balans van je bedrijf staat, dan bedraagt de bijtelling voor de meeste woningen 1,85% van de WOZ-waarde;
  • bij de bepaling van het maximum aan afschrijving op de bedrijfswoning;
  • voor de heffing van belasting in box 3 als je bijvoorbeeld een woning verhuurt of als je een tweede woning of vakantiehuisje hebt;
  • voor de erf- en schenkbelasting.

 

Bezwaar maken kan heel zinvol zijn. Nu het makkelijker is de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen te vinden, kun je eenvoudiger beoordelen of bezwaar maken loont. Het is goed om te weten dat circa de helft van alle bezwaren wordt toegewezen (cijfers 2014). Hierbij werd de waarde met gemiddeld 11,6% verlaagd.