Om je onderneming te runnen heb je als ondernemer liquide middelen nodig om lopende uitgaven en investeringen te doen. Natuurlijk wil je ook nog wat extra achter de hand hebben voor noodgevallen, maar daar zijn grenzen aan. Waar ligt de grens? De rechter heeft hier onlangs uitspraak over gedaan.
De belasting spreekt over ‘duurzaam overtollige liquide middelen’ als je meer geld dan nodig op je zakelijke rekening hebt. Maar wat zijn dat nou en waar ligt de grens? Als ondernemer met een eenmanszaak kun je kiezen of je de liquide middelen tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen rekent. Je bent hierin vrij om te kiezen, echter de liquide middelen mogen niet duurzaam overtollig zijn, in dat geval ben je verplicht ze over te brengen naar privé. Wanneer is hier sprake van en waar hangt het vanaf?

Reserves
Een onderneming runnen zonder liquiditeiten is onmogelijk, al was het maar om alle lopende uitgaven en investeringen te doen. Daarnaast is het heel normaal om de nodige liquiditeiten aan te houden want als ondernemer wil je rekening houden met de risico’s die je loopt en het vormen van reserves. Ook zorgt geld achter de hand voor het verstevigen van je onderneming.
Hoeveel liquiditeiten je op je zakelijke rekening mag houden hangt af van de aard en omvang van je bedrijf, een bedrijf met tien medewerkers heeft nu eenmaal meer cash nodig dan een éénpitter. Zolang het bedrag wat je achter de hand hebt redelijk is, dan is er weinig aan de hand. Zo niet dan grijpt de fiscus in. Dit gebeurde onlangs in een procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28.09.2018 (GHARL:2018:8253).

Wat speelde er?
Een advocaat bracht zijn eigen zaak voor de rechter, omdat de inspecteur € 389.000,- aan liquide middelen op de balans te veel vond. Omdat het een eenmanszaak betrof vond de inspecteur een bedrag van € 50.000,- voldoende om de lopende uitgaven en voorgenomen investeringen te financieren.
De rechter was het hier echter niet mee eens. Een zo geringe financiële buffer hield onvoldoende rekening met de risico’s van het bedrijf. Deze waren, gelet op het werkterrein en de gezondheid van de advocaat, zeker aanwezig. Genoeg reden voor het hof om een ondernemingsvermogen van € 175.000,- nog normaal te achten.

Gevolgen duurzaam overtollig geld
Een gevolg is dat je overtollige liquiditeiten voortaan behoren tot box 3 (dus privévermogen) en hier ook in belast worden. Met name als je over veel vermogen beschikt, kan de belasting dan oplopen tot 30% over een forfaitair rendement van 5,38%, ofwel 1,617% over je vermogen. Het is dus van belang om zeker ook niet te weinig liquide middelen in je onderneming te houden.
De omvang van de liquiditeiten in je bedrijf is met name afhankelijk van de risico’s die je loopt en je investeringsvoornemens. Zorg dat je goed gedocumenteerd kunt onderbouwen dat je de overtollige liquide middelen nodig hebt voor bepaalde bedrijfsdoelen. In dat geval staat je sterk als de inspecteur lastig gaat doen.