Met klanten, relaties of je boekhouder ga je natuurlijk ook wel eens buiten de deur een hapje eten of een bakkie doen in verband met een zakelijk overleg. Hoe ga je daar fiscaal mee om?
Voor de inkomstenbelasting en de btw gelden hier specifieke regels voor.

Eten en drinken voor jezelf
Dat is heel simpel. Eten en drinken dat je zelf nuttigt, waar geen zakelijk belang tegenover staat, zijn privékosten. Zowel voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting. Dus ook eten dat je nuttigt tijdens je werk is gewoon privé.

Zakelijk belang?
Als je met een zakenrelatie een diner hebt in verband met een zakelijke bespreking of in het kader van relatiebeheer, zijn dat zakelijke kosten. De kosten voor eten en drinken dat je dan  nuttigt in een horecagelegenheid zijn voor 80% aftrekbaar. Je hebt de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet je wel € 4.500,- (2018) bij de winst tellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

En de btw?
De btw op eten en drinken dat je samen nuttigt is niet aftrekbaar. De niet-aftrekbare btw mag je wel opvoeren als kosten als er sprake is van een zakelijk belang.

Let op 1: Het zakelijk karakter moet je wel kunnen aantonen. Dit kun je doen door op de bon/factuur te zetten met wie je heeft gegeten (naam en bedrijfsnaam) en wat de reden van het etentje is geweest.
Let op 2: De kosten moeten wel in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor je bedrijf. Buitensporige kosten zullen bij een controle meteen de argwaan bij de controleurs oproepen. En dat willen we liever niet. Je moet de zakelijkheid ervan kunnen aantonen.