06-11017287

info@boomboekhouderij.nl

Fiets van de zaak voor de zzp’er                                                                        juni ’20

Er is met ingang van dit jaar nieuwe regelgeving voor de fiets van de zaak. Dit heeft gevolgen voor werknemers en zzp’ers die hun fiets als ondernemersvermogen beschouwen of dit van plan zijn te doen. Fiets je als zzp’er met je privé fiets zakelijke kilometers dan verandert er niks. Je blijf dan gewoon €0,19 per kilometer als bedrijfskosten opvoeren.

Fiets als ondernemersvermogen

Als ondernemer kun je de fiets als ondernemersvermogen beschouwen, de fiets komt dan op de balans van je onderneming te staan. Dit mag al wanneer 10% of meer van je gefietste kilometers zakelijk zijn. Dit moet je dus inschatten en achteraf kunnen aantonen aan de hand van bijvoorbeeld een logboek, agenda of rittenschema. Behoort de fiets tot je ondernemersvermogen dan zijn er een aantal fiscale regelingen die het zakelijk aanschaffen van een fiets aantrekkelijk maken.

Fiscale regelingen

De aanschaf van een fiets wordt gezien als investering. Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meer dan één jaar en meer dan € 450,- exclusief btw kosten. Een investering gaat meerdere jaren mee. Daarom wordt er over meerdere jaren op afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn de kosten die jaarlijks van je winst worden afgetrokken.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een premie op het investeren in de onderneming. De regeling leidt tot een aftrekpost op het belastbaar inkomen ter grootte van een percentage van de investering. De hoogte van het percentage is ook weer afhankelijk van de winst. In de meeste gevallen bedraagt het percentage 28% (2020).

Deze premieregeling geldt alléén als je voldoet aan deze voorwaarden:

·       je bent zelfstandig ondernemer;

·       de investeringen bedragen per stuk minstens € 450,- (exclusief btw);

·       je hebt in het jaar in totaal voor minstens € 2.401,- geïnvesteerd (regeling 2020).

Een voorbeeld: je koopt in een jaar een laptop voor € 1.300,- en een fiets voor € 2.000,-. Beide investeringen bedragen per stuk meer dan € 450,- en bedragen samen exclusief btw € 3.300,-. Je voldoet dus aan de voorwaarden. De investeringsaftrek is 28%. Er mag nu een bedrag van 28% van € 3.300,- worden afgetrokken van je belastbaar inkomen, ofwel € 858,-. Stel dat je ongeveer 45% aan inkomstenbelasting en premies ziekenfonds betaalt, dan levert dat een voordeel op van € 400,-. Daarvan is € 265,- toe te rekenen aan de fiets. De fiets wordt daardoor een stuk goedkoper.

De btw op de aanschaf van een bedrijfsfiets mag je terugvragen bij de aangifte, ook al worden de aanschaffingskosten afgeschreven in meerdere jaren. Je moet dan wel eerst rekening houden met het privégebruik van de fiets. Wanneer je de fiets voor 70% bedrijfsmatig gebruikt en voor 30% voor privédoeleinden, mag je uiteindelijk maar 70% van de omzetbelasting terugvragen.

De fiscale aftrekmogelijkheden maken het leuker om te investeren, maar besef dat je nooit rijker wordt van kosten maken. Wanneer je bijvoorbeeld € 2.000,- besteedt aan een bedrijfsfiets, kost die door afschrijving en investeringsaftrek ongeveer de helft, dus € 1.000,-. Maar de andere € 1.000,- betaal je nog altijd zelf. En als je meer uitgeeft dan strikt noodzakelijk is voor je bedrijf, benadeel je jezelf.

 

Privé kilometers met zakelijke fiets

Met ingang van 2020 hoef je geen kilometerregistratie meer bij te houden als je een fiets op de zaak hebt. Gebruik je een fiets van de zaak ook privé dan is er voor de inkomstenbelasting sprake van een bijtelling voor privégebruik, net zoals dat ook bij een auto van de zaak het geval is. De bijtelling voor een fiets van de zaak bedraagt 7% van de consumentenprijs (incl. BTW) van de bedrijfsfiets. Je hoeft dus naast deze 7% bijtelling geen verdere correctie voor privégebruik meer te berekenen.

Werkgever – werknemer

Ben je werkgever dan mag je een fiets(vergoeding) aan de werknemer verstrekken. Dit blijft zo. De fiets(vergoeding) wordt dan gezien als loon, waarbij de werkgever er voor kan kiezen om het loonbestanddeel via de Werkkostenregeling bij de eindheffingsregeling te betrekken. De werkgever neemt dan de eventuele verschuldigde loonheffing voor zijn of haar rekening. Door middel van deze constructie concurreert de (fiets)vergoeding met andere vergoedingen voor bijvoorbeeld, fitness en het kerstpakket. Om dit te voorkomen komt de nieuwe bijtellingsregeling er als optie bij.

De werkgever kan een fiets ter beschikking stellen aan de werknemer (fiets blijft dan wel eigendom van bedrijf). Gebruikt de werknemer de fiets dan ook privé (let op: de kilometers in het woon-werkverkeer vallen dan ook onder de privékilometers) dan krijgt de werknemer te maken met de 7% bijtelling. Rijdt een werknemer een eigen fiets, dan mag de werkgever gewoon maximaal €0,19 cent per kilometer belastingvrij blijven vergoeden.