De oude VAR is vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Hiervoor worden opdrachtgevers en zzp’ers geacht volgens modelovereenkomsten te werken.

Middels deze modelovereenkomst moet duidelijk worden dat er sprake is van een relatie opdrachtgever – opdrachtnemer en niet van een werkgevers – werknemersrelatie.

Dit proces loopt echter niet naar wens. Er is veel onduidelijkheid over de modelovereenkomsten. Het lijkt erop dat veel opdrachtgevers niet meer met zzp’ers durven te werken uit angst voor naheffing loonbelasting of boetes.

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. Ze gaan dit doen om het beter aan te laten sluiten op de huidige werkpraktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

De Belastingdienst handhaaft niet tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in deze periode dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden.