Het is verstandig om goed het einde van het jaar in de gaten te houden als het om investeren gaat. In sommige gevallen is het zinvol nog net in 2018 een investering te doen en soms is het beter om het na 1 januari te doen. Dat heeft te maken met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Wat dit is leg ik zo uit. Eerst even iets over wat investeren is en wat er bij een investering hoort.

Wat is investeren ook alweer?
Investeren is het aangaan van verplichtingen om bedrijfsmiddelen aan te schaffen.
Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in je onderneming maar die je niet wilt verkopen. Je hebt ze nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Een kenmerk van een investering is dat het meerdere jaren meegaat.
Denk hierbij aan machines, gereedschappen, transportmiddelen, inventaris, vergunningen, etc.

Maar nu is de vraag welk investeringsbedrag als basis dient. Wat zijn de regels voor bijkomende kosten, zoals voor installatie, transport, administratie, verzekering of onderhoud?

Welke kosten tellen mee?
Om te bepalen hoeveel de investeringsaftrek bedraagt, moet u eerst het bedrag van de investering weten. Waaruit bestaan zulke kosten?

  1. Aanschafkosten; hieronder vallen, de aanschafprijs en de bijkomende aankoopkosten, zoals installatiekosten, transportkosten, invoerrechten en de notariskosten bij aankoop van onroerend goed.
  2. Verbeteringskosten; dit zijn kosten die je maakt om een bestaand bedrijfsmiddel geschikter te maken voor het gebruik binnen je bedrijf.
  3. Voortbrengingskosten; dit zijn de kosten die gemaakt worden als een bedrijfsmiddel binnen je bedrijf wordt vervaardigd, zoals de arbeidskosten van een werknemer die een in delen geleverde deegmachine in elkaar zet of de materiaalkosten en kosten van werk die derden voor je uitvoeren.

Tweedehands en onderhoud
Koopt u tweedehands met achterstallig onderhoud, dan maken de kosten voor het gebruiksklaar maken van het bedrijfsmiddel onderdeel uit van de aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel.
Btw-plichtig? Dan geldt als basis voor uw aftrek de kosten excl. btw. Bent u btw-vrijgesteld, dan is dit incl. btw.

Investeringsaftrekken als stimulans
De overheid probeert investeringen te stimuleren via een extra winstaftrek in het jaar van aanschaf. De investeringsaftrek staat los van de afschrijving. Er zijn drie soorten investeringsaftrekken:

  1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  2. Milieu-investeringsaftrek (MIA);
  3. Energie-investeringsaftrek (EIA).

Voor de meeste ondernemers is voornamelijk de KIA van belang. Daarom hier wat meer over de KIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
Om in 2018 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 komen niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Bij een investeringsbedrag tussen de € 2.301 en €56.642 is de aftrek van de winst 28% van de investering.

Meer over de KIA en investeringen vind je op de site van de belastingdienst.