06-11017287

info@boomboekhouderij.nl

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kun je gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro blijft. Hieronder lees je hoe het werkt en of het voor jou van belang zou kunnen zijn.

Hoe is het nu geregeld?

De huidige regeling is een belastingvermindering en gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Je kunt deze regeling in 2019 nog gebruiken. Dit kan als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is dan 1.883 euro per jaar. Je draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af. De KOR kun je alleen gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

In de huidige regeling kan het voorkomen dat je gebruik kunt maken van de KOR terwijl je een hoge omzet had. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ondernemers die een product / dienst verkopen tegen het lage btw tarief (9%) en veel kosten maken tegen het hoge btw tarief (21%). Bij de nieuwe regeling vervalt dat voordeel.

Met ingang van 2020 afhankelijk van omzet

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling voor de omzetbelasting van kracht. Deze kun je gebruiken als je omzet in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een bv, vereniging of stichting. Je keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijdt.

Wat betekent het concreet als je gebruik maakt van de nieuwe regeling:

–       Je brengt geen btw meer in rekening bij je klanten

–       Je kunt de btw die anderen je in rekening hebben gebracht niet meer aftrekken of terugvragen bij de belastingdienst

–       Je doet geen btw-aangifte meer

–       Je houdt nog wel een boekhouding bij in verband met de inkomstenbelasting

Wat als je toch de 20.000 euro-grens overschrijdt?

Maak je meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar? Dan moet je btw berekenen vanaf de levering waarmee je de 20.000 euro-grens overschrijdt. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor overschrijding blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar kun je geen gebruik maken van deze regeling.

Gebruikmaken van nieuwe regeling

Als je niet eerder gebruik hebt gemaakt van de KOR moet je straks in actie komen als je omzet structureel onder de 20.000 euro blijft. Tussen 1 juni en 20 november 2019 kun je jezelf aanmelden bij de Belastingdienst. Heb je onder de huidige KOR een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan ga je automatisch over naar de nieuwe regeling. De Belastingdienst stuurt je daarover een brief.

Als je vaste klant bent bij mij dan zal ik tijdig met je bespreken of je voor deze regeling in aanmerking komt. Ik zal het vervolgens voor je regelen.